Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[Bornga] 북엇국 600g / [Bornga] Canh cá Minh Thái 600g

기본 정보
[Bornga] 북엇국 600g / [Bornga] Canh cá Minh Thái 600g
139,000₫

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

수량을 선택해주세요.

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[Bornga] 북엇국 600g / [Bornga] Canh cá Minh Thái 600g up down 139000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보본가 북엇국 600g

숙취 해소가 필요한 날, 따뜻한 국물이 필요한 날!

본가 북엇국과 함께 든든한 한끼 해결해요